วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558

Asian Day 2015 @TRU


สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรม Asian Day 2015 โดยแนะนำประเทศสมาชิกใน AEC Malaysia Truely Asia