วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558

เปิดโลกอาชีพธุรกิจงานบริการร่วมฟังบรรยาย เรื่อง "เปิดโลกอาชีพธุรกิจงานบริการ และการแนะนำงานบริการบนเรือสำราญ โดย CTI Worldwide Service Inc."เปิดโลกอาชีพใหม่ๆ กับงานบริการบนเรือสำราญระดับโลก โดยมืออาชีพอย่างแท้จริง กับสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ณ ห้อง B209 อาคารแย้มชุติ มหาวิทยาลัยธนบุรี