วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558

เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา และงานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี