วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558

แสดงความยินดีขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์อิทธิกร  คำไล้ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ที่สำเร็จการอบรมหลักสูตร Airline Flight and Reservation Software System โดยบริษัทผู้เชี่ยวด้านการสำรองที่นังโดยสารเครื่องบิน บริษัท Abacus Distribution System (Thailand) ในโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จัดขึ้นโดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี ร่วมกับ กระทรวง ICT และ SIPA  โดยความรู้ที่ได้จากการอบรมก็เพื่อนำมาพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของสาขาต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น