วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558

พจนานุกรมคำศัพท์ ท่องเที่ยว โรงแรม และการบิน


http://www.expert-edu.net/viewer/1111-1111/#/0

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ต้องขอขอบพระคุณ ดร. เศรษฐชัย  ชัยสนิท รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี และสำนักพิมพ์วังอักษร เป็นอย่างยิ่ง สำหรับความอนุเคราะห์สื่อการเรียน "พจนานุกรมการท่องเที่ยว การโรงแรม และการบิน" ให้กับนักศึกษาได้ค้นคว่าคำศัพท์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ก้าวสู่ AEC ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยด้วยการดูผ่านออนไลน์และในมือถือได้ผ่านระบบ expert education  ทางสาขาต้องขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น