วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ขอขอบคุณท่าน 
จุฑาพร เริงรณอาษา รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา รักษาการแทน ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่จัดส่งหนังสือชุด "ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุด ภาคกลาง-ภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคใต้ พร้อมแผ่นซีดี-รอม จำนวนภาคละ 1 ชุด" ให้กับทางสาขา และนักศึกษาไว้ใช้ประโยชน์ในการสืบค้น เกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยว และสร้าางความเข้าใจที่ดีต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวต่อไป
ในนามของสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น