วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558


วิชา งานมัคคุเทศก์ นักศึกษาจะต้องเก็บเส้นทางตามที่สำนักทะเบียนและธุรกิจนำเที่ยว กำหนดไว้ ทั้ง 5 เส้นทาง จาก 12 เส้น เพื่อที่นักศึกษาเรียนจบไปแล้วสามารถไปขอใบอนุญาตประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) สีบรอนซ์เงิน ตามเส้นที่ทางที่กำหนด ดังนี้

เส้นทางที่ 1 พระบรมมหาราชวัง และวัดสำคัญในกรุงเทพฯ
เส้นทางที่ 2 พิษณุโลก และสุโขทัย
เส้นทางที่ 3 ลพบุรี นครราชสีมา และบุรีรัมย์
เส้นทางที่ 4 พระนครศรีอยุธยา
เส้นทางที่ 5 นครปฐม ราชบุรี และกาญนบุรี

โดยตารางเส้นทางนั้น สาขา จะเป็นผู้กำหนดให้กับนักศึกษาต่อไป 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น