วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2558

สาขาการจัดการธุรกิจทองเที่ยว MOU อุตสาหกรรมดำน้ำ

Good News 10 : อุตสาหกรรมดำน้ำ คนไทยทำได้ ปี 3 มหาวิทยาลัยธนบุรีเป็น 1 ใน 5 สถาบันการศึกษาที่ร่วม MOU เชิญติดตามได้เลยครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น