วันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559

ค่ายอาสาพัฒนาชุมน ของสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

Date: 09/03/2016

ในวันที่ 21-22 มีนาคม 2559 นี้ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ได้จัดกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนวันบ้านกร่าง อ. ศรีประจันต์ จ. สุพรรณบุรี เพื่อฝึกทักษะนักศึกษาให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงมีจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น โดยการออกค่ายในครั้งนี้ สาขาวิชาได้เตรียมของสนับสนุนจากผุ้มีอุปการะคุณจากหลากหลายท่าน ทั้งงบประมาณ และสิ่งของสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อนำไปพัฒนาโรงเรียนและน้อง ๆ ให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัยสืบต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น