วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เก็บเส้นทาง สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2559


กิจกรรมการเก็บเส้นทางเพื่อรับใบอนุญาตประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ (บัตรไกด์) ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2559 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น