วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวนัชชา ก้องวิวัฒนพงศ์ (อุ้ม) บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว รุ่นที่ 1 ที่เรียนจบแล้วได้งานทำงานในแผนก วีซ่า บริษัท One World Tour & Travel Co., Ltd.

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น