วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562

เก็บเส้นทาง สุโขทัย พิษณุโลก 2562

เก็บเส้นทาง สุโขทัย พิษณุโลก 2562
วันที่ 30-31 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เพื่อศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์อาณาจักรสุโขทัย และเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบอาชีพมัคคุเทศก์

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น