วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562

การศึกษาดูงานด้านธุรกิจการบิน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
วิชา 29 3304 การจัดการธุรกิจการบิน
วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 ให้การต้อนรับโดย ผู้แทนจากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น