วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2563

แสดงความยินดีกับบัณฑิต รุ่นที่ 1

ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิต การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 

รุ่นที่ 1
สำเร็จแล้ว สำหรับการผลิตบัณฑิตออกสู่สังคม รุ่นที่ 1 ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว) รุ่นที่ 1 สาขาวิชาต้องขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่เข้ารับพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561 ในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมาทุกคน ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น