วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563

สวสีดีปีใหม่ 2563

สวัสดีปีใหม่ 2563
กรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

อ.อิทธิกร คำไล้ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว เข้าสวัสดีปีใหม่คณะกรรมการทั้งสามท่าน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับมาตรฐานวิชาการของหลักสูตรตลอดระยะเวลา 6 ปี ที่ผ่านมา ขอให้ทุกท่านมีความสุขมาก ๆ ครับ 
ผศ.ดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน
อ.รภัส ศิลป์ศรีกุล


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น