วันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563

แบบสอบถามภาวะการมีงานทำ

แบบสอบถามภาวะการมีงานทำ


สาขาวิชาขอความอนุเคราะห์ยังศิษย์เก่า สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ทุกรุ่น ร่วมมือทำแบบสอบถามเพื่อเก็บเป็นข้อมูลให้กับสาขาวิชาเพื่อการพัฒนาหลักสูตรต่อไป

ขอบคุณครับ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemk8wi0u6JupoX1DbKhJIO5kj3XIx597pn1V82iXgBLGx8VA/viewform

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น