วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563

บริการวิชาการ บรรยายเชิงปฏิบัติการ ทักษะมัคคุเทศก์ บ้านเขาเขียว จ. อุทัยธานี

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

อาจารย์อิทธิกร คำไลั ห้วหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว พร้อมทั้งนักศึกษาในสาขาวิชา ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรฝึกอบรม ทักษะมัคคุเทศก์ โครงการ วิสาหกิจชุมชนรวมพลคนต้นแบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมศักยภาพและความรู้ในด้านต่างๆ  ให้กับชุมชน โดยเฉพาะทักษะด้านมัคคุเทศก์ ในวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2562 ณ หมู่บ้านเขาเขียว อ. ลานสัก จ. อุทัยธานี


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น