วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563

ตรวจสอบรายชื่อการสอบเทียบโอนความรู้ CE

ตรวจสอบรายชื่อการสอบเทียบโอนความรู้ (CE) 

201103 การบัญชีการเงิน 2/2562


https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fa%2Fthonburi-u.ac.th%2Facademictru%2Fce%2Fraychuxphumisiththitheiybxonkhwamrucephakhkarsuksathi2khrangthi1%3Ffbclid%3DIwAR0CzjQ1yXTEcRjIhv5eDKvCqJg_BSlOb4bG8M1ptS5okX1fFSKej31MKWI&h=AT2IDXQrzpymDBh0x7GLiymfwgWodsfLVN9lOSfe5YKLxrXNklxue7OB63mAd_hRfkcnjrRs2TeWtPiyglA3Dfmi8JZoYR88aHgWKf5IUNGQnoXU3HYPNhxo5HL6kL7wHPzh6Q

ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อการสอบเทียบโอนความรู้ (CE) วิชา 201103 การบัญชีการเงิน ถ้าใครไม่พบรายชื่อตัวเองตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ ให้ติดต่อกับสำนักวิชาการ ก่อนวันสอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น