วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2563

TM Open House

เปิดประตู...สู่การท่องเที่ยววันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก  (ETEC) มาเยี่ยมชมสาขาของเรา เพื่อถามตอบข้อซักถาม การเรียนการสอน รวมถึงอาชีพในอนาคตเมื่อสำเร็จการศึกษา สำหรับเตรียมความพร้อมรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 นี้ มาร่สมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเรานะครับ
รอบรู้การนำเที่ยว เชี่ยวชาญงานบริการ สร้างสรรค์งานธุรกิจ 


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น