วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ปัจฉิมนิเทศ 2562
 13 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาที่คาดว่าจะจบ ประจำปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวในปีการศึกษานี้มีนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 28 คน


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น