วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

สัมภาษณ์นักศึกษาทุนพระราชทาน ปี 2562

สัมภาษณ์นักศึกษาทุนพระราชทาน ปี 2562


 นางสาวจตุพร ดังชัยภูมิ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ ได้รับคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยธนบุรี เข้ารับการสัมภาษณ์นักศึกษาทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น