วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563

เปิดรับนักศึกษาใหม่...การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 

(่บธ.บ. การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว)

เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 
ม. 6/ปวช. (ทุกสาขาวิชา) หลักสูตร 4 ปี
ปวส. (ทุกสาขาวิชา) หลักสูตรเทียบโอน ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ
--------------------------------------------
เรียนจบมีงานทำ 100% 
สามารถขอสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) 
ทำงานในธุรกิจท่องเที่ยว บริษัทนำเที่ยว โรงแรม สายการบิน ร้านอาหาร 
-------------------------------------------
สิทธิประโยชน์
ส่วนลดค่าเทอม ทุกๆ ภาคการศึกษา
กู้ กยศ.ได้
ผ่อนชำระค่าเทอมได้
------------------------------------------
สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยธนบุรี 248 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น