วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

เก็บเส้นทาง กาญจนบุรี นครปฐม 2563
กาญจนบุรี นครปฐม
กิจกรรมเก็บเส้นทาง กาญจนบุรี นครปฐม และการฝึกปฏิบัตินำเที่ยว ของนักศึกษาสาขาวิชาดารจัดดารธุรกิจท่องเที่ยว วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 โดยเป็นการฝึกปฏิบัติการนำเที่ยวเสมือนจริง เพื่อให้ได้เรียนรู้ และปฏิบัติ อย่างมืออาชีพ #tmtru

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น