วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

กิจกรรม การเรียนรู้นอกชั้นเรียน
 วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1 มาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร และ อาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์ โดยกิจกรรมนี้ได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น