วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน 2563

บ. อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 9 มีนาคม 2563 อ.มณีรัตน์ ลีสุวัฒน์ (อ.เอ๋) ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนสถานประกอบการ และนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว (ชั้นปีที่ 4) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ขอขอบพระคุณ คุณอดุลย์ ผู้จัดการ บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นอย่างสู่ ที่รับนักศึกษาของเราเข้ารับการฝึกงานเป็นประจำทุกปีการศึกษา ปัจจุบัน นางสาวสุดา สืบคัด เป็นรุ่นที่ 4 แล้วท ที่ได้ฝึกงานที่บริษัทนี้ ทางสาขาวิชาต้องขอพระคุณเป็นอย่างสูงที่ได้มอบทั้งความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาสาขาเราเพื่อเตรียมพร้อมที่จะได้ออกไปประกอบวิชาชีพจริงเมื่อจบการศึกษา ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น