วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2563

รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

#5เหตุผลทำไมต้องเรียนท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยธนบุรี
1. มัคคุเทศก์ เป็นอาชีพสงวนสำหรับคนไทย ซึ่งของเราเรียนจบสามารถสอบบัตรไกด์ได้
2. หลักสูตรผ่านการรับรองคุณภาพจาก สกอ. มั่นใจได้
3. ถ้าเบื่อที่จะเรียนในห้อง เรานี่แหละที่ห้องเรียนคือแหล่งท่องเที่ยว ต้องไปโดน
4. ไม่ได้เรียนท่องเที่ยวอย่างเดียว ธุรกิจไมซ์ โรงแรม สายการบิน ร้านอาหาร เราก็เรียน
5. เรียนจบแล้วมีงานทำ 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะฝึกงานภาคเรียนสุดท้าย
#เปิดรับสมัครแล้ว
#หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว) บธ.บ.
#ค่าเทอมเหมาะสมกับยุคนี้ สามารถกู้ กยศ. ได้
#ส่ิงแวดล้อมที่ร่มรื่น เหมาะสมกับการเรียน พร้อมอุปกรณ์การเรียนที่เอื้อทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
#มีส่วนลดค่าเทอมตลอดหลักสูตร กว่า 40000 บาท
เปิดรับสมัคร ม.ปลาย ปวช ปวส (ทุกสาขาวิชา) เทียบโอนได้ทุกสาขาวิชา

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น