วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563

บริจาคสิ่งของสู้ภัยโควิด

บริจาคสิ่งของสู้ภัยโควิดแก่โรงพยาบาลสงฆ์


สาขาวิชาการจัดการ ร่วมกับ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ได้ร่วมสมทบทุนโดยอาจารย์และนักศึกษา เพื่อจัดซื้อของใช้จำเป็นให้กับพระสงฆ์ที่อาพาธรักษาตัวที่โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพมหานคร อาทิเช่น น้ำผลไม้ไร้กาก นมจืด นมถั่วเหลือง เอ็นชัวร์อาหารเสริม ด้วยภัยสถานการณ์โควิดทำให้มีผู้คนมาบริจาคน้อยสิ่งของไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยมียอดบริจาค 10976 บาท เพื่อนำไปซื้อของ 9376 บาท และบริจาคเป็นเงินสมทบทุนการบริจาคให้แก่โรงพยาบาล เป็นเงิน 1600 บาท แม้ในสถานการณ์แบบนี้ พวกเราก็ไม่เคยทิ้งกัน แม้แต่พระสงฆ์ผู้ค้ำจุนศาสนาพุทธ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น