วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

สัมมนาการท่องเที่ยว "ท่องเที่ยวไทยหลังโควิด"

ท่องเที่ยวไทยหลังโควิด

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563 นี้ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ได้จัดงานสัมมนาการท่องเที่ยวออนไลน์ หัวข้อ "ท่องเที่ยวไทยหลังโควิด" เป็นกิจกรรมในการเรียนการสอนวิชา 294205 การสัมมนาการท่องเที่ยว ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมีวิทยากรรับเชิญจากแวดวงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 4 ท่าน คือ
1. คุณวัชรากร ศรีสุราช  ประธานกรรมการ บ. ดีไลค์ เจอร์นีย์ จำกัด
2. คุณศรีวิรักษ์ ศิรินาม Director of Sales (Liesure) 
3. คุณวัชระ ภูผาลี มัคคุเทศก์อิสระ
4. คุณมณีรัตน์ ลีสุวัฒน์ เจ้าของร้านอาหารเกาหลี Be-Story Kitchen
รายการจะถ่ายทอดผ่าน YouTube ช่อง Itthikorn Khamlai และ TourAtThon เวลา 10.00-12.00 น. ผู้สนใจสามารลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยสแกน QR Code โดยการสัมมนาในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์จาก ดร. พนัส อุณหบัณฑิต คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี โดยทำแบบทดสอบท้ายรายการ แล้วมารับฟังประสบการณ์ดีๆ ในงานสัมมนาการท่องเที่ยวนี้นะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น