วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563

Uniform สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

ชุดประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

ทุกวันพุธ ปีการศึกษา2563 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ได้กำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 แต่งกายด้วยชุดสูทประจำสาขา เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับพนักงานบริการ และเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้กับนักศึกษา 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น