วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ดูงานสนามบินดอนเมือง

สนามบินแบบ New Normal

วันที่ 8 ตุลาคม 2563

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ไปดูงาน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยมีคุณพิมพ์พรมาศ รูปขจร ผู้ชำนาญการ 8 ท่าอากาศยานดอนเมือง พร้องคณะให้การต้อนรับ และพาเดินชมสนามบินที่ขณะนี้มีรูปแบบการจัดการแบบ New Normal สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวต้องขอพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ครับไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น