วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564

Line Group for Online Learning

Online Learning
Line Group
ขอให้นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว สแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ Line Group สำหรับเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่า่งผู้สอนและนักศึกษา ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น