วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ขั้นตอนการลงทะเบียน ด้วยตนเอง

 


สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้มา ประชุมนักศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน 2/2564

ให้นักศึกษา ลงทะเบียนตามรายวิชาที่กำหนด ตามวิธีนี้ ครับ

.

.

.

.
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น