วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

แจ้งกำหนดการทดสอบบัตรไกด์

 📣แจ้งกำหนดการทดสอบ และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ในรูปแบบออนไลน์ ปี 2564

.
🔹กรมการท่องเที่ยวขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบฯ ที่ได้สมัครเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ครั้งที่ 1 2 และ 3/2564 ที่เปิดรับสมัครช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2564 ที่ผ่านมา เข้ารับการทดสอบในรูปแบบออนไลน์
.
🔸วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 2 รอบ
🔸วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 2 รอบ
.
สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ พร้อมกำหนด วัน เวลา ห้องสอบ และระเบียบการสอบออนไลน์ โดยสแกน QR Code ในภาพ หรือ 👆 https://www.dot.go.th/news/guide-detail/5145
.
‼️ผู้ที่ไม่พบรายชื่อ สามารถแจ้งได้ที่โทร. 08 3830 5463 ในวันและเวลาราชการ หรือ 08 4645 1109 ทุกวัน เวลา 08.30-18.00 น.
.
‼️สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ในครั้งถัดไป กรมการท่องเที่ยวจะเปิดรับสมัครในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2564 โดยจะแจ้งให้ทราบทางช่องทางติดตามของกรมการท่องเที่ยว
.
#กรมการท่องเที่ยว #สอบมัคคุเทศก์ #ไกด์ #บัตรไกด์ #มัคคุเทศก์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น