วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

เนื้อหาข้อสอบ

 📌เนื้อหาการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ในรูปแบบออนไลน์ ปี 2564

.
🔸การทดสอบในวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2564 เป็นการทดสอบสำหรับผู้ที่ได้สมัครเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ครั้งที่ 1 2 และ 3/2564 ที่เปิดรับสมัครช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2564 ที่ผ่านมา โดยเป็นการทดสอบในรูปแบบออนไลน์ สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเข้ารับการทดสอบฯ ครั้งถัดไป กรมการท่องเที่ยวจะเปิดรับสมัครในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2564 โดยจะแจ้งให้ทราบทางช่องทางติดตามของกรมการท่องเที่ยว
.
🔹ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนด วัน เวลา ห้องสอบ ระเบียบการสอบ วิธีการทดสอบเเบบออนไลน์ และเว็บไซต์ทดสอบ 👆 https://www.dot.go.th/news/guide-detail/5145
.
❗️การทดสอบจะทดสอบผ่าน Google Meet เท่านั้น
.
‼️ผู้เข้ารับการทดสอบโปรดยืนยันวิชาสอบทาง http://guide-dpmot.bsru.ac.th ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. หากไม่ได้ยืนยันภายในเวลาที่กำหนด ระบบจะทำการยืนยันโดยอัตโนมัติ
.
หากมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการทดสอบกรุณาติดต่อ 📞 08 4645 1109 ตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น.
.
#กรมการท่องเที่ยว #สอบมัคคุเทศก์ #ไกด์ #บัตรไกด์ #มัคคุเทศก์
.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น