วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564

เที่ยวให้สุด (สมุทร) สาคร มหาชัย-มาหาเธอ

 ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับทีม TM-Thonburi University โดยนักศึกษาสาขาวิฃาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3 คือ 

1. น.ส. ชนิกานต์ ปิดตามานัง 

2. น.ส. ปพิชญา เดชวิไลเรือง และ 

3. น.ส. อารียา มะนาวนอก 

ควบคุมทีมโดย อ.ธนาวุฒิ สวัสดี และ อ.มณีรัตน์ ลีสุวัฒน์ (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) ที่ผ่านการคัดเลือกผลงาน ประเภทการประกวดเส้นทางท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวมุมมองใหม่ 2564 ในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมุมมองใหม่ SMART Tourism จัดโดย กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เส้นทาง ทริป เที่ยวให้สุด (สมุทร) สาคร มหาชัย-มาหาเธอ ผ่านเข้ารอบเพื่อเตรียมตัวแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศต่อไป

ช่วยส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับทีมของพวกเราด้วยนะครับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น