การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี

เที่ยวให้สุด (สมุทร) สาคร มหาชัย...มาหาเธอ

ารประกวด กิจกรรมการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวรูปแบบ Smart Tourism ประเภทเส้นท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวมุมมองใหม่ ทีม เที่ยวให้สุด (สมุทร) สาคร มหาชัย-มาหาเธอ การันตีด้วยรางวัล "ชมเชย" จาก กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

ขอแสดงความยินดี กับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แสงสรรค์ ภูมิสถาน

ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์

ในโอกาสได้รับอนุมัติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์" สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดร.แสงสรรค์ เป็นประธานกำกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี ตั้งแต่ 2558 ผู้ดูแลมาตรฐานวิชาการให้กับสาขาวิชา

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้ครับ


ขอแสดงความยินดี

ศิษย์เก่า สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ได้ไปสอบวัดความรู้การเป็นมัคคุเทศก์ หรือ บัตรไกด์ ณ กรมการท่องเที่ยว เพื่อนำเอาใบอนุญาตที่ได้ไปประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ต่อไป สมแล้วกับที่เรียนท่องเที่ยวมา ครับ สาขาวิชาขอแสดงความยินดีด้วยครับ

ประกาศกรมการท่องเที่ยว

กาปฏิทินเดือนมิถุนายน เตรียมตัวทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ปี 2566

.

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://e-exam2btouristguide.dot.go.th/

หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 021413256 ในวันและเวลาราชการ

.

#กรมการท่องเที่ยว #PRกรมการท่องเที่ยว #สอบมัคคุเทศก์ #ไกด์ #บัตรไกด์ #มัคคุเทศก์


ข้อควรรู้ ก่อนซื้อทัวร์

กรมการท่องเที่ยว ขอแนะนำข้อควรรู้ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวใช้ประกอบการพิจารณาเลือกซื้อแพ็คเกจทัวร์


มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวถูกต้องตามกฎหมาย โดยตรวจสอบได้ที่ www.dot.go.th

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวยังไม่หมดอายุ และตรงประเภทตามรายการนำเที่ยว

มีความน่าเชื่อถือ โดนตรวจสอบจากสถานที่ตั้งและข้อมูลติดต่อ

ไม่มีประวัติเคยถูกร้องเรียน สอบถามได้ที่ 0 2401 1111

ราคาแพ็คเกจทัวร์มีความสมเหตุสมผล รายละเอียดไม่คลุมเครือ ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง

ไม่บังคับชำระค่าแพ็คเกจทัวร์เต็มจำนวน ล่วงหน้าเป็นเวลานานเกินไป

ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารที่น่าเชื่อถือ ชื่อบัญชีเป็นของบริษัทหรือเจ้าของบริษัท

ตรวจสอบการจองตั๋วเครื่องบินและที่พักตามระบุในรายการนำเที่ยว


อย่าลืม!! เก็บใบเสร็จและรายการนำเที่ยวไว้ เพื่อเป็นหลักฐานกรณีที่มีเหตุร้องเรียน


กรมการท่องเที่ยว กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 

"ทัวร์เถื่อน" มีความผิด รู้ยัง?

ผู้ใดประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่มีใบอนุญาต "ทัวร์เถื่อน" มีความผิดตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และต้องโทษคดีอาญา

.

เตือนบริษัททัวร์ ในการโฆษณาขายทัวร์ไม่ว่าช่องทางใด ต้องแสดง เลขที่ใบอนุญาต ชื่อ และที่ตั้งสถานประกอบธุรกิจนำเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวทรายด้วย

เตือนนักท่องเที่ยว ซื้อทัวร์กับบริษัททัวร์ที่จดทะเบียนถูกต้อง และมีสถานะปกติ

.

ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะบริษัททัวร์

.

เข้าเว็บไซต์ www.dot.go.th

กรอกเลขที่ใบอนุญาต หรือชื่อทัวร์ ที่แถบสีน้ำเงิน License check

กดค้นหา แล้วระบบจะแสดงข้อมูลและสถานะของบริษัท

.

#กรมการท่องเที่ยว #กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ #ซื้อทัวร์ #ทัวร์เถื่อน #ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว #ตรวจสอบทัวร์

ประเมินหน่วยประเมินบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยว ได้ดำเนินการจัดตั้งหน่วยอบรมและหน่วยประเมินบุคลกรด้านการท่องเที่ยว ตามข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (MRA on TP) ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง อาจารย์พรรษพล คำไล้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เป็นคณะทำงานตรวจประเมินหน่วยอบรมและหน่วยประเมินบุคลากรด้านการท่องเที่ยว โดยได้เข้าร่วมการตรวจประเมินมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สมัครเข้าเป็นหน่วยประเมินบุคลากรด้านการท่องเที่ยว แผนแม่บ้าน (Housekeeping) ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 

ขอแสดงความยินดี

ในนามของสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ม.ธนบุรีขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน ด้วยครับ ในโอกาสได้รับตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ด้านสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

รศ.ดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน เป็นคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ท่านได้ทกำกับ ตรวจสอบ มาตรฐานหลักสูตรของเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเป็นอย่างดี 

ประกาศมหาวิทยาลัย

กำหนดการสอบประเมินความรู้ภาษาอังกฤษ

ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา English Exit Exam ประจำปีการศึกษา 2565 รอบสอบที่ 3 วันที่ 10 พ.ค.- 9 มิ.ย. 2566

https://drive.google.com/.../1V-o957GVkB1...

.

ทั้งนี้ ควรศึกษาวิธีการเข้าสอบ และทบทวนความรู้ด้านภาษาอังกฤษของตนเองให้พร้อม

.